PROMIS international Sverige

PROMIS international

Patient-rapporterade resultatet Measurement informationssystem (PROMIS ®), syftar till att ge kliniker och forskare tillgång till effektiva, giltig och lyhörd självrapporterade mått på hälsa, inklusive symtom, funktion och välbefinnande. Promis instrument är förankrade i modern mätning teorin. De utvecklades med blandade kvalitativa och kvantitativa metoder som används för att informera varandra i en iterativ process.

Patient Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS), funded by the National Institutes of Health (NIH), is a system of highly reliable, valid, flexible, precise, and responsive assessment tools that measure patient–reported health status.

PROMIS international Sverige

PROMIS international är en nytt projekt som sprida PROMIS koncepten till andra delar av välden. PROMIS Int. är ett system av mycket tillförlitliga, giltiga, flexibel, noggrann och lyhörd bedömningsverktyg som mått patientrapporterat hälsotillstånd.

Kontakt john.chaplin()gu.se

© Copyright 2013. All Rights Reserved.